Zygmunt Rytka

Ur. 1947, Warszawa, mieszka w Warszawie i Sokołowsku.

Realizuje prace w technice  fotograficznej, filmu eksperymentalnego, wideo, tworzy instalacje i obiekty artystyczne. Od 1979  członek ZPAF.  Od początku l. 70. XX w. artysta realizował prace w nurcie sztuki analitycznej i medialnej oraz brał aktywny udział w działaniach neoawangardy. W 1974 miał pierwszą wystawę indywidualną pt. Przedziały czasowe w Galerii Remont w Warszawie. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych pracował w Galerii Współczesnej w Warszawie. W okresie stanu wojennego w Polsce jego twórczość wyrażała krytykę tej sytuacji politycznej, uczestnik (1982-1989) ruchu Kultury „Zrzuty”, niezależnego życia artystycznego koncentrującego się w Łodzi. Współpracował z Józefem Robakowskim oraz „Strychem Łodzi Kaliskiej”, a także Małą Galerią w Warszawie, następnie z Galerią Wschodnią  i Galerią FF w Łodzi. Od 1972-1999 realizował Kolekcję prywatną będącą autorskim zapisem życia artystów, z którymi był związany.  W l. 1979-1999 realizował fotograficzne dokumentacje spektakli teatralnych w Teatrach, m.in. :Ochoty”. „Studio”, „Ateneum”, „Dramatyczny”, „Prezentacje” w Warszawie. Badał możliwości medialne sztuki oraz nasze uwarunkowania biologiczne i możliwości postrzegania rzeczywistości, proponując doskonałą instalację neuronowo-optyczno-elektroniczną (NOE)”. Od 1980 podczas licznych pobytów nad rzeką Białką w Tatrach, powstało wiele prac o postkonceptualnym charakterze, poruszających problem niezmierzonej potęgi natury i jej tajemniczej witalnej siły. Powstały wówczas cykle: Obrazy uzupełniające i Ciągłość nieskończoności, a następnie Obiekty dynamiczne (2002). Od początku XXI wieku wystawia instalacje (Obiekty chwilowe - 2001, Obiekty dynamiczne - 2003), które są podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć, od Ciągłości nieskończoności w formie przestrzennej, przełamującej granice danego medium (przede wszystkim fotografii) do działań mających na celu badanie zmysłu percepcji. Intermedialne prace artysty należą do dzieł o postkonceptualnym charakterze. W 2005 współzałożyciel Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ.
[opr.: J.M.]

28.08.2013 16:21:24

1
loading image...
Przedziały czasowe
1971
22,7×15,8 cm
2
loading image...
xxx
1971
15,1×21,7 cm
3
loading image...
Fiat 126p
1976
10,2×14,7 cm
4
loading image...
Fiat 126p
1976
10,4×14,7 cm
5
loading image...
Pozycje
1976
18,3×29,7 cm
6
loading image...
Bluff
1978
23,5×18 cm
7
loading image...
Bluff
1978
14,9×19,5 cm
8
loading image...
Bluff
1978
22×15,2 cm
9
loading image...
Ciągłość nieskończoności
1983
17,5×24 cm
10
loading image...
Ciągłość nieskończoności
1983
16,3×22,7 cm
11
loading image...
Ciągłość nieskończoności
1984
23,4×18,2 cm
12
loading image...
Ciągłość nieskończoności
1984
21,9×17 cm
13
loading image...
Ciągłość nieskończoności
1985
23×18,2 cm
14
loading image...
Obiekty chwilowe. Projekt rozpadu
1987
24×17,8 cm
15
loading image...
Projekt rozpadu
1987
24,2×17,8 cm
16
loading image...
Obiekt nietrwały
1990
14,2×21,2 cm
17
loading image...
Obiekty chwilowe
1992
23,9×18 cm
18
loading image...
xxx
1993
17,5×23,6 cm
19
loading image...
xxx
1993
24×15 cm
119