Marek Piasecki
Wszystkie mity dozwolone
od 28 września 2012
do 21 grudnia 2012

Pierwszym punktem odniesienia do wystawy małych form Marka Piaseckiego w galerii Asymetria jest jego krakowska pracownia przy ul. Siemiradzkiego 25, zlikwidowana w 1998 roku.

Gabinet osobliwości, mikro-galaktyka, nadrealistyczna apteka, muzeum zaczarowanych przedmiotów, dzieło totalne lub dzieło-habitat, hodowla przedmiotów... to niektóre określenia nadawane tej niezwykłej przestrzeni. Prezentowane tu prace stanowiły jej integralną część, były nie tylko dziełami sztuki, lecz również stałym entourage otaczającym Piaseckiego – rodzajem pochłaniającej go przestrzeni emocjonalnej. W ciemnym, szczelnie wypełnionym szufladkami pokoju, artysta, jak na stole prosektorium, dekonstruował fragmenty gromadzonych przedmiotów i obrazów. Nadawał im nowe widoki, nagle wyzwolone od swej zwykłej postaci. Na malutkich karteczkach /wizytówkach tworzył fotograficzne kolaże i rysunki, miniaturowe igraszki małych form. Prace te, pochodzą z okresu przed wyjazdem artysty z Polski w 1967 roku. 

Co łączyło te przedmioty lub stanowiło o ich autonomii, to jedno z pytań, które stawiamy na wystawie.

 Na kartce papieru znalezionej w pracowni widniał napis: „ Wszystkie mity dozwolone”. Tak jak gdyby mitologie Piaseckiego rodziły się w przestrzeni gdzie indziej zakazanej – na marginesach, wśród „odpadków języka”.

Wystawie Marka Piaseckiego towarzyszy, w przestrzeni Muzeum Prywatnej Wyobraźni, instalacja-komentarz Tomasza Szerszenia, Mowa kwiatów. Składają się na nią widmowe, iluzyjne formy kwiatów, fotograficznie nawiązujące do tradycji surrealizmu. Jaka jest ich gramatyka i składnia, jakie zawarte w nich opowieści?

 

Rafał Lewandowski, Tomasz Szerszeń

21.09.2012 16:16:45

(ur.1935, Warszawa - zm. 30.09.2011, Lund)

Marek Piasecki zajmował się fotografią, grafiką, malarstwem oraz rzeźbą. Wiele jego dzieł sytuuje się na pograniczu uprawianych przez niego dziedzin, co utrudnia ich jednoznaczną klasyfikację. Znany jest przede wszystkim jako twórca przestrzennych konstrukcji (skrzynek, w których umieszczał rozmaite przedmioty ze swej kolekcji), oraz bliskich surrealistycznej poetyce fotomontaży i fotografii lalek. Na te serie zapoczątkowane ok. 1959 składały się m.in. zdjęcia robionych przez artystę asamblaży wypełniających jego niezwykłą pracownę-habitat, a także rejestracje scenek z udziałem lalek - chirurgiczne zabiegi, rozmaite ingerencje w ich anatomię. 

Do najbardziej rozpoznawalnych należą jego abstrakcyjne, powstałe w wyniku eksperymentów na materiałach światłoczułych, heliografie, tworzone od 1955 roku. To odbitki szklanych negatywów, na których Piasecki rozlewał ciecze, robił zadrapania i eksperymentował. Abstrakcyjne heliografie będące niezwykle oryginalną i indywidualną recepcją malarstwa informel pokazywane były m.in. na II Wystawie Sztuki Nowoczesnej będącej najważniejszym przeglądem plastyki awangardowej w Polsce okresu „odwilży”. W latach 50. artysta eksperymentował również z techniką makrofotografii oraz tworzył fotogramy przez bezpośrednie działanie na papierze fotograficznym. Z połączenia tych technik z collagem i rysunkiem powstały tzw. miniatury – serie pełnych absurdu i czarnego humoru maleńkich plansz.

Istotnym punktem odniesienia dla wszystkich dziedzin twórczości Piaseckiego było jego doświadczenie jako dokumentalisty. Fotografią – zarówno reportażem, jak portretem, aktem, a także pejzażem – zajmował się intensywnie począwszy od 1954 roku. W całej twórczości artysty, a w szczególności w tej dziedzinie, ujawniają się jego filmowe fascynacje włoskim neorealizmem oraz filmem dokumentalnym tego okresu – widoczne w tematyce zdjęć, skoncentrowanych na rzeczywistości ubogiej oraz sposobie kompozycji - pozornie przypadkowe kadry, ucinanie kompozycji).

Bogata i oryginalna twórczość Piaseckiego – w Polsce zapomniana na wiele lat w związku emigracją artysty od 1967 mieszkającego w Szwecji, odkrywana ponownie w ostatnich latach, cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem. Jego prace znajdują się w publicznych zbiorach w Polsce i Szwecji, a także licznych kolekcjach prywatnych.

08.10.2012 15:04:57

1
loading image...
Marek Piasecki
bez tytułu
ok. 1960
2
loading image...
Marek Piasecki
bez tytułu
1955-1967
3
loading image...
Marek Piasecki
bez tytułu
1955-1967
4
loading image...
Marek Piasecki
bez tytułu

5
loading image...
Marek Piasecki
Pracownia
przed 1967
6
loading image...
Marek Piasecki
Pracownia
przed 1967
7
loading image...
Marek Piasecki
Pracownia
przed 1967
17