Elżbieta Tejchman
Odciski
od 16 sierpnia 2010
do 28 sierpnia 2010
Imprints/Odciski to unikalny w polskiej sztuce cykl fotografii poświęcony męskiemu ciału, powstały pod koniec lat 60. XX wieku.Seria ta była prezentowana na wystawie indywidualnej Elżbiety Tejchman w Galerii Współczesnej w 1971 roku, a także w wyborze na słynnympokazieFotografowie poszukujący; trzy zdjęcia opublikował miesięcznik Fotografia. Prace te, podobnie jak reszta dorobku mieszkającej za granicą fotografki, są mało znane i praktycznie nie funkcjonują w opracowaniach dotyczących polskiej historii fotografii.

Elżbieta Tejchman 'sportretowała' ciało swojego partnera - artysty Wojciecha Wawrzonowskiego, zestawiając zbliżenia fragmentów ciała, z ich bezpośrednimi odciskami na materiale światłoczułym (później przefotografowanym). Analityczne, ale też zmysłowe prace Tejchman wpisują się nie tylko w medialne poszukiwania ówczesnej neoawangardowej fotografii, są również kolejnym niezwykłym śladem rewolucji seksualnej i intymnej, która prawie nieświadomie odcisnęła się na polskiej sztuce neoawangardowej przełomu lat 60. i 70.(z tekstu Pawła Leszkowicza)

Wystawa Elżbiety Tejchman nie byłaby możliwa gdyby nie projekt FotoRejestr (www.fotorejestr.net) w ramach którego Fundacji Archeologia Fotografii udało się dotrzeć i opracować pierwszy fragment archiwum fotografki. Pokazowi w Galerii Asymetria towarzyszy limitowana edycja polsko-angielskiego katalogu z tekstem dr Pawła Leszkowicza.


22.11.2010 18:19:15

(ur.1934)

Urodziła i wychowała się Warszawie. W 1952 roku zdała maturę w Liceum Fotograficznym w Warszawie i rozpoczęła pracę zawodową oraz dydaktyczną: prowadziła m. in. kółka fotograficzne w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym czy weekendowe kursy organizowane przez tygodnik „Na przełaj”. Równolegle nawiązywała kontakty w środowisku artystycznym, przede wszystkim ze Zbigniewem Dłubakiem. Zaowocowały one współpracą z Grupą 55 oraz pełnieniem funkcji komisarza Międzynarodowej Wystawy Fotograficznej „Krok w nowoczesność”, prezentowanej w Galerii Krzywe Koło w Warszawie (1958). W konsekwencji rozpoczęła współpracę z miesięcznikiem „Fotografia”, gdzie publikowała zdjęcia a w 1969 przez kilka miesięcy miała własną kolumnę. Zamieszczała tam zestawy swoich prac oraz krótkie teksty o charakterze dydaktycznym, pokazujące różnorodne możliwości fotografii artystycznej.

Zatrudnienie w 1965 roku w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownictwa dało Elżbiecie Tejchman możliwość realizacji projektów związanych z przestrzenią miasta. W 1966 roku na zorganizowanym w Muzeum Narodowym w Warszawie pokazie prac powstałych podczas I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu znalazło się 80 jej fotografii dokumentujących to wydarzenie. W 1969 roku została członkiem ZPAF, gdzie później pełniła funkcję sekretarza komisji artystycznej. Wzięła udział w przełomowej dla fotografii nowoczesnej wystawie „Fotografowie poszukujący”, którą również szczegółowo udokumentowała. Rejestrowała prawie wszystkie ekspozycje w warszawskiej Galerii Współczesnej, gdzie także wystawiała (1973 wystawa indywidualna). W latach 70. zrealizowała wiele sekwencyjnych cykli poświęconych architekturze miejskiej, m. in. cykl 12 fotografii  Ul. Zamieniecka .W 1984 roku opuściła Polskę i wyjechała do Londynu. Wyszła wówczas za mąż za fotografa i malarza Wojciecha Wawrzonowskiego. Tejchman nadal fotografuje, jej ostatnie cykle poświęcone są ulicom Londynu.

22.11.2010 18:17:06

1
loading image...
Elżbieta Tejchman
Odciski
1969-1970
Odbitka bromowa
2
loading image...
Elżbieta Tejchman
Odciski
1969-1970
Odbitka bromowa
3
loading image...
Elżbieta Tejchman
Odciski
1969-70
Odbitka bromowa
13