Piktorialiści:
Anatol Węcławski
i jego kolekcja
od 15 września 2009
do 9 października 2009
Na przygotowanej przez Galerię Asymetria wystawie Piktorialiści: Anatol Węcławski i jego kolekcja zaprezentowany zostanie fragment zbioru fotografii wybitnego polskiego fotografa-piktorialisty. Anatol Węcławski obok własnej twórczości fotograficznej prowadził także działalność kolekcjonerską, gromadząc prace najznakomitszych artystów z kręgu polskiego piktorializmu: Jana Bułhaka, Witolda i Mariana Dederków, Wiesława Zielińskiego, Władysława Kozłowskiego, Władysława Bogackiego, Bolesława Gardulskiego czy Klemensa Składanka. 

17.01.2011 20:06:33

10