Yan Tomaszewski
Muzeum Reprodukcji
od 23 listopada 2013
do 3 stycznia 2014


"W Polsce człowiek taki jak Szczuka, zajmujący taką pozycję jak on, do pewnego stopnia staje się instytucją — spada na niego cały szereg spraw i zagadnień nie pozostających w bezpośrednim związku z jego własną pracą. Przezwyciężając niedostatek osobisty—wraz z Teresą Żarnowerówną doprowadza „Blok" do początku r. 1926, organizuje międzynarodową wystawę architektury nowoczesnej, próbuje zorganizować w Warszawie muzeum reprodukcyj sztuki starej i nowej, które w kraju posiadającym małodzieł sztuki miałyby ogromny wpływ na wzrost ogólnej kultury artystycznej. Pracuje w najcięższych warunkach, wśród otaczającej go tępej wrogości, urozmaiconej atakami różnych dowcipnisiów, na które zmarły częstokroć zbyt wiele zwracał uwagi." 
A. Stawar, Dźwignia, nr. 5, 1927, str. 9

22.11.2013 13:26:16


Yan Tomaszewski (ur. 1984) - artysta i historyk sztuki. Absolwent École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu i École Normale Supérieure w Lyonie, aktualnie pisze doktorat o polskich awangardach w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. W 2012 prezentował indywidualną wystawę Embellissements w galerii Primo Piano w Paryżu. Brał udział w wystawach zbiorowych m.in. Salon de Montrouge (Montrouge, Francja, 2011), Tranches de carrés sur tranches de cercles (Saline Royale d'Arc et Senans, Francja, 2012), L'Atelier des testeurs (Chalet Society, Paryż, 2013). W 2012 brał udział w 9 edycji europejskiego biennale Manifesta (Genk, Belgia).

22.11.2013 13:26:54

1
loading image...
Yan Tomaszewski
Mieczysław Szczuka, "Konstrukcja Przestrzenna", 1922
2013
fotografia: Aurélien Mole
2
loading image...
Yan Tomaszewski
Mieczysław Szczuka, "Konstrukcja Przestrzenna", 1922
2013
fotografia: Aurélien Mole
12