Różni Artyści
Tribute to Jerzy Lewczyński. WARTO ZAPAMIĘTAĆ!
od 25 września 2015
do 30 października 2015

Próba nowej psychogeografii sztuki z udziałem : 
Andrij Bojarow, Tommaso Bonaventura, Mateusz Choróbski, Piotr Duma, Michał Jelski, Mikołaj Długosz, Arno Gisinger, Anna Orłowska, Błażej Pindor, Krzysztof Pijarski, Ronit Porat, Szymon Rogiński, Tomasz Szerszeń, Yan Tomaszewski.

kurator: Rafał Lewandowski

„Moje życie rzucone w wiek dwudziesty pełne było dramatycznych konieczności wyboru. Dzięki fotografii zatrzymałem część z tego co dotykało mojej fizycznej i psychicznej egzystencji. Zawsze starałem się znaleźć usprawiedliwienie dotykających uderzeń losu ale i zatrzymać smak doznawanego szczęścia. Jak wkleić do albumu-życia te obrazy, które wracają z dalekiego czasu coraz to w innym oświetleniu dzisiejszego doświadczenia i poznania?” 

Jerzy Lewczyński

Podczas Warsaw Gallery Weekend 2015, w przestrzeni Asymetrii otwieramy instalację/archiwum Jerzego Lewczyńskiego będącej zalążkiem Instytutu JL. Prezentacji tej towarzyszyć będzie wystawa: Tribute To, prace wykonane przez artystów współczesnych, „podarowane” Jerzemu Lewczyńskiemu ale niekoniecznie mu wierne, pamiętajmy, że jedną z najważniejszych cech jego twórczości było „poddawanie w wątpliwość”. W następnym kroku, do prac współczesnych zostanie dołączony komentarz składający się z prac JL, zaczerpniętych z jego dziennika wizualnego, w punkcie przekroczenia ich granic; czasowych i geograficznych.

To przejście od notatnika, przez prace artystów współczesnych, do „historycznego” ich komentarza będzie rodzajem sytuacjonistycznego dryfu, terminu zaczerpniętego od francuskiego artysty Guy Deborda (jak o tym pisze Paweł Mościcki; „dérive” źródłowo „oznacza zarówno dryf okrętów, jak i kontynentów, a także zbaczanie z kursu lub po prostu swobodne płynięcie bez steru”), a programowo „oznacza on pospieszne przejście przez zróżnicowane otoczenie”. Dryfowanie u sytuacjonistów miało prowadzić do stworzenia nowej nauki nazywanej przez nich psychogeografią jako badania praw i efektów geograficznego otoczenia. Dzisiaj w galerii Asymetria wspólne dryfowanie artysty już nie żyjącego i współczesnych, ma służyć takim przemieszczeniom w polu fotografii, by spróbować utworzyć nowe warunki do zakwestionowania jej granic, jej nowej psychogeografii. 
Zapraszamy!!!

21.09.2015 10:34:27

1
loading image...
Ronit Porat
Pinokio
2015
11