Błażej Pindor
Rewizyta
od 30 grudnia 2015
do 12 lutego 2016

Błażej Pindor fotografuje budynki. Choć brzmi to prosto, cel jaki sobie stawia jest złożony, a efekty – wieloznaczne. Zainteresowanie architekturą prowadzi go do poszukiwania i ujawniania jej logiki, specyfiki i atmosfery, ale jednocześnie do odkrywania szerszego kontekstu w jakim ona funkcjonuje. W równym stopniu tematem prac jest więc krajobraz miejski i to w jaki sposób ujawniają się w nim procesy urbanistyczne, ekonomiczne, społeczne, ale i naturalne. Trudno przy tym zakwalifikować Pindora jako klasycznego fotografa architektury. Jej narzędzia są tu użyte w polemiczny sposób. Fotograf jest zarazem krytykiem architektury – zajmuje go odkrywanie, przewartościowanie i dociekanie istoty, w mniejszym zaś stopniu kreowanie czystych, "pornograficznych" widoków nowoczesnego budownictwa. Na jego zdjęciach budynki nie są takie, jakie być powinny, ale takie jak w rzeczywistości wyglądają.

Tytułowa rewizyta opisuje w skrócie strategię artystyczną fotografa – docieranie na nowo do miejsc i widoków przeoczonych i budowanie nowej jakości obrazu fotograficznego. Błażej Pindor jest bowiem przede wszystkim fotografem. Jego sposób kadrowania cechuje niehierarchiczność kompozycji i nasycenie detalem. Te walory prowadzą do najbardziej intrygującej jakości obrazów Pindora jaką jest starannie wystudiowana zwyczajność miejskich i architektonicznych widoków, udatnie odtwarzająca dynamikę ludzkiego spojrzenia z właściwą jej wieloplanowością i szerokością kadru. Głęboka świadomość różnych konwencji fotograficznego opisu przestrzeni architektonicznej pozwala też na wprowadzenie dodatkowego wymiaru – czasu kulturowego – tak jak w jednej z prezentowanych na wystawie prac, złożonej z dwóch zdjęć przedstawiających socmodernistyczną klatkę schodową w dwóch odmiennych perspektywach i dwóch różnych gatunkach fotograficznych. Pokazywany w Asymetrii zestaw fotografii Błażeja Pindora to wprowadzenie do jego indywidualnej filozofii obrazowania. Zdjęcia powstały w różnych miejscach i czasie, ale pojawia się w nich wspólny motyw architektonicznej siatki, który staje się tu rusztowaniem, na którym opiera się konstrukcja zdjęć. Prawda o architekturze i przestrzeni jest więc wypadkową fizycznych jakości budynków oraz sposobu w jaki je dostrzegamy, odczuwamy i rozumiemy. W tym procesie fotografie Pindora mogą odgrywać kluczową rolę: demaskują architektoniczne iluzje, a w zamian oferują wielowymiarową rekonstrukcję procesów – często sprzecznych – formujących współczesną przestrzeń miejską.

Erudycja i biegłość warsztatowa fotografa wynika w dużej mierze z twórczej dociekliwości i wrażliwości na zmieniające się w czasie poetyki modernistycznego spojrzenia. Ten istotny element praktyki Pindora dokumentuje prezentowany obok jego zdjęć wybór publikacji i prac innych autorów, rodzaj osobistego atlasu inspiracji i zazdrości. Przeszukując XX-wieczne książki, czasopisma i pocztówki – od hal wystawowych PWK, przez Pier Luigi Nerviego, polski socmodernizm, aż po zdjęcie Krzysztofa Zielińskiego, pioniera polskiej fotografii topograficznej – Błażej poszukuje na swój sposób rozumianych niesamowitości. Interesują go rzeczy doprowadzone do ekstremum – pod względem architektonicznym, fotograficznym, edytorskim czy poligraficznym. Nawarstwienie tych wszystkich jakości tworzy dopiero pożywną glebę dla metody fotograficznej Błażeja Pindora.

Błażej Pindor (ur. 1973) studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej i fotografię na FAMU w Pradze. W ostatnich kilku latach zrealizował szereg projektów fotograficznych dedykowanych modernistycznym tradycjom polskiej architektury i dizajnu, w tym obszerne cykle "Rewizyta u Romualda Gutta" (2013-2014), "Pałac Kultury i Nauki" (2014) oraz "Lublin MMXV"(2015). Jego zdjęcia współtworzyły również publikację książkowe, m.in. "AR/PS" (2012) i "Pałac w Warszawie" (2014).

Kuratorem wystawy jest Łukasz Gorczyca

26.03.2016 20:37:42

Jerzy Lewczyński

 

Błażej Pindor (ur. 1973) studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej i fotografię na FAMU w Pradze. W ostatnich kilku latach zrealizował szereg projektów fotograficznych dedykowanych modernistycznym tradycjom polskiej architektury i dizajnu, w tym obszerne cykle "Rewizyta u Romualda Gutta" (2013-2014), "Pałac Kultury i Nauki" (2014) oraz "Lublin MMXV" (2015). Jego zdjęcia współtworzyły również publikację książkowe, m.in. "AR/PS" (2012) i "Pałac w Warszawie" (2014).

http://culture.pl/en/artist/blazej-pindor

18.09.2016 12:40:12

1
loading image...
Błażej Pindor
Untitled (LW-0184, LKW-0185)
Lublin 2015
11