Benoît Fougeirol
Jerzy Lewczyński
To miejsce które opuszczam
od 3 marca 2018
do 24 marca 2018
W Asymetrii zobaczymy zeszyty z książki fotograficznej ZUS (Zones urbaines sensibles, Edition X Artists’ Books, Los Angeles) francuskiego artysty Benoît Fougeirol’a, (wyd. w 2017 roku), poświęconej architekturze peryferii Paryża. Jean-Christophe Bailly tak napisał o tym projekcie:
„Nie spodziewaliśmy się ani takiego bezruchu ani takich ruin. Być może w efekcie rozkwitu tragicznej ironii opisywana tu pustka przywodzi na myśl Idealne Miasto z Urbino.
Tam anonimowy malarz również pominął wszelkie postaci. Lecz o ile scena wyobrażona w Quattrocento opowiada o życiu mającym nadejść , to obrazy realnego miasta , ZUS, ukazują jakieś zanikanie i odchodzenie życia: „Ludzie tu byli” to nieustanna lekcja tych fotografii, które jak wiadomo przedstawiają życie tu i teraz.”

Wszystko co zostało sfotografowane zaliczamy już do przeszłości. „Archeologią fotografii nazywam działania, których celem jest odkrywanie, badanie i komentowanie zdarzeń, faktów, sytuacji dziejących się dawniej w tzw. przeszłości fotograficznej”, pisał Jerzy Lewczyński. Od lat 50. XX wieku włączał on do swoich fotografii odnalezione negatywy i dokumenty, nie tylko konstruując w ten sposób nowe prace, ale tworząc również narzędzie poznania i rozumienia historii.
Nowa archeologia fotografii znosząc różnicę pomiędzy archiwum a galerią, odnosi się do materiałów powstających współcześnie: otacza je komentarzem/montażem obrazów i obiektów odnalezionych w archiwum artysty.
W tym wypadku za komentarz do fotografii autorstwa Benoit Fougeirol posłuży nam cykl odnalezionych niedawno 18 slajdów Jerzego Lewczyńskiego pt. Otwieram i zamykam oczy.

Otwarcie wystawy w sobotni wieczór 3 marca w Asymetrii poprzedzi rozmowa Benoît Fougeirol’a z Tomaszem Szerszeniem o godz. 17
na temat prezentowanej książki.

26.02.2018 09:35:42

1
loading image...

ZUS

11